ŁAŹNIA

Instalacja wideo oraz seria kadrów
1997

Pierwsza z cyklu prac nagrywanych ukrytą kamerą w budapesztańskich łaźniach. Instalacja składa się z głównego ekranu wyświetlającego zapętloną czterominutową projekcję oraz pięciu monitorów prezentujących nieedytowane nagrania.