PIRAMIDA ZWIERZĄT

Rzeźba naturalnych rozmiarów, wideo oraz oświadczenie artystki
1993 
Praca dyplomowa Katarzyny Kozyry, wystawiona na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Praca składa się z czterech wypreparowanych zwierząt: konia, psa, kota i koguta oraz wideo dokumentującego proces usypiania i ściągania skóry z konia. Integralną częścią pracy jest komentarz napisany przez artystkę.