FOTOGRAFIE

Kobiety czekają

fotografie barwne, 1994-1998