DISCOVERING AND REDISCOVERING

DISCOVERING AND REDISCOVERING WOMEN ARTISTS: Katalog i przygotowania do wystawy URSZULI BROLL

Urszula Broll – polska artystka urodzona w 1930 roku. Absolwentka katowickiej ASP. Współtworzyła grupy ST-53 oraz Oneiron. Od lat 80 związana z klonią buddyjską w Przesiece, gdzie mieszka do dziś. W swoich pracach nawiązuje do symboliki i filozofii buddyjskiej.