CHŁOPCY

Projekcja wideo oraz seria fotografii
2001
Praca składa się z trzech krótkich filmów wideo, które mogą być wyświetlane pojedyńczo („Dzidy”, „Ragazzi”, „Schody”) lub jako zapętlona projekcja. Oprócz filmów powstała niezależna seria fotografii.