FRIENDS, program wsparcia fundacji

FRIENDS, program  wsparcia fundacji

Drodzy PRZYJACIELE,

dzisiejsze czasy są pełne wyzwań dla wielu z Nas, szczególnie dla kobiet. Zwłaszcza w Polsce, gdzie debata polityczna i praktyki administracyjne często mają na celu ograniczanie praw oraz  minimalizowanie finansowania organizacji, które wspierają kobiety. Jak zapewne wiecie, Fundacja Katarzyny Kozyry została stworzona, by wspierać pracę nie tylko jej założycielki ale także innych artystek, przede wszystkim młodych kobiet, które potrzebują wsparcia na początku swojej kariery twórczej. Wśród dotychczasowych inicjatyw Fundacji, zrealizowaliśmy między innymi serię wystaw Komentatorki, które oddały głos młodym artystkom z Rosji i Ukrainy, gdzie wolność wypowiedzi nie zawsze jest dozwolona. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Fundację, Marne szanse na awanse, wyraźnie pokazało trudną sytuację kobiet w Polskich Akademiach Sztuki, gdzie ilość wykładających artystek jest zdecydowanie mniejsza niż wykładających mężczyzn. Cięcia w finansowaniu organizacji pozarządowych działających na rzecz wsparcia społecznego i kulturalnego kobiet w Polsce utwierdzają nas w przekonaniu, że działania Fundacji Katarzyny Kozyry są dzisiaj jeszcze bardziej potrzebne. Dlatego proszę, abyście przyłączyli się do programu wsparcia Fundacji z darowizną od 1000 zł, aby umożliwić realizację programu wsparcia artystek, składającego się z rezydencji, seminariów, konferencji i wystaw. Jako znak wdzięczności za Wasze wsparcie chciałabym uhonorować Was możliwością udziału w specjalnych wydarzeniach przygotowanych przez Fundację oraz możliwością otrzymania niektórych moich prac w formie fotografii z moim podpisem, ponumerowanych w 14 egzemplarzach.

 

Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, które pozwoli wielu artystkom i artystom kontynuować ich rozwój i twórczą pracę oraz da nadzieję na lepszą przyszłość.

 

Katarzyna Kozyra

PRZYJACIELE, mogą:

  • Zyskać dostęp do newslettera z aktualnościami na temat wydarzeń dedykowanych kobietom w kulturze i sztuce, organizowanych przez FKK, zagraniczne organizacje partnerskie Fundacji oraz inne instytucje wspierające kobiety artystki na świecie. Newsletter zawierać będzie informacje związane z prowadzonymi przez Fundację badaniami dotyczącymi sytuacji artystek na scenie artystycznej oraz na rynku sztuki.
  • Otrzymywać ekskluzywne zaproszenia na prywatne pokazy wystaw Katarzyny Kozyry w galeriach i instytucjach sztuki na całym świecie.
  • Brać udział w zamkniętych sesjach seminaryjnych w Warszawie, organizowanych przez Fundację z udziałem wybitnych artystów, znakomitych krytyków, filozofów oraz pisarzy.
  • Otrzymać egzemplarz wybranej publikacji wydanej przez Fundację Katarzyny Kozyry oraz zniżki na inne produkty FKK.
  • Brać udział w wybranych wydarzeniach organizowanych przez Fundację Katarzyny Kozyry.
  • Otrzymywać zaproszenia na specjalne spotkania PRZYJACIÓŁ,

PRZYJACIELE, wspierają:

MONITORING: OBECNOŚĆ KOBIET W INSTYTUCJACH KULTURY ORAZ NA RYNKU SZTUKI

 

Pozornie równa obecność kobiet w instytucjonalnym systemie kultury to temat wymagający uwagi i nadzoru. Jako kontynuację raportu Marne Szanse na Awanse z 2016 roku, Fundacja Katarzyny Kozyry zajmie się monitorowaniem sytuacji kobiet w wybranych obszarach świata kultury w Polsce, w ciągle zmieniających się okolicznościach po 2015 roku. Przyjrzymy się i poddamy analizie zmiany, które mają miejsce we władzach instytucji kultury. Zbadamy obecność kobiet w publicznych instytucjach kultury, w tym w konkursach na stanowiska, a także sprawdzimy sytuację artystek w prywatnych galeriach, poruszając ważny aspekt ich wynagrodzeń.

 

WSPARCIE MŁODYCH ARTSYTEK: REZYDENCJE ORAZ NAGRODA

 

Fundacja Katarzyny Kozyry zajmie się organizacją nagrody, rezydencji artystycznych i będzie pracować nad produkcją dzieł sztuki artystek.

 

BAZA DANYCH: ARTYSTKI Z EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

 

Projekt ma na celu stworzenie wirtualnego archiwum oraz platformy służącej do kooperacji pomiędzy artystkami/artystami oraz instytucjami kultury z Europy Środkowo-Wschodniej. Celem projektu jest odkrywanie i promocja artystek – zarówno debiutujących, jak i tych zapomnianych. Projektowi będzie towarzyszyć międzynarodowy program rezydencji artystycznych oraz seria wystaw.

 

SEMINARIA I WYKŁADY:

ODKRYWANIE ZAPOMNIANYCH KOBIET

 

Cykl seminariów oraz wykładów skupionych na odkrywaniu wielkich kobiet (artystek, filozofek, naukowczyń), które przyczyniły się do zmian w swoich społecznościach, ale obecnie pozostają nieznane.

 

Dołącz do programu FRIENDS, już dzisiaj: wspierając walkę z problemem nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami wykażesz się odpowied- zialnością społeczną, a pomagając zrealizować rzeczywiste projekty przyczynisz się do faktycznego zmniejszenia nierówności pomiędzy płciami.

PRZYJACIELE, kolekcja:

Katarzyna Kozyra zadedykowała wyjątkową kolekcję swoich prac, by podziękować PRZYJACIOŁOM. Jako wyraz wdzięczności za Wasze wsparcie, możecie zostać uhonorowani fotografią wybraną spośród 18 różnych prac w sumie 29 fotografii [o wymiarach 210×297 mm wydrukowanych na papierze Hannemuhle 297×420 mm] podpisanych i ponumerowanych przez Katarzynę Kozyrę w serii 14 prac (cyfry arabskie) oraz 6 pełnych serii (cyfry rzymskie), które odzwierciedlają życiowy dorobek artystki.

 

Kolekcja fotografii dla PRZYJACIÓŁ zawiera najsłynniejsze prace Kozyry takie jak Piramida Zwierząt (1993), Olimpia (1996) oraz Łaźnia (1997), za którą artystka otrzymała nagrodę honorową – jedno z najwyższych wyróżnień, jakie kiedykolwiek przyznano polskiemu artyście podczas Biennale w Wenecji. W kolekcji znajduje się również pierwsza praca artystki zaprezentowana na wystawie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie [Hełmy] (1991), portret jej bliskiego przyjaciela i współlokatora z Rakowieckiej, wykonany z fotografii pochodzących z czwartego roku studiów na wydziale rzeźby w pracowni profesora Kowalsk- iego, z czasu w którym u artystki zdiagnozowano ziarnicę złośliwą: Karaski w Pościeli (1992). A także najnowszy projekt Kozyry, który powstawał podczas trwających przez ostatnie 6 lat podróży Kozyry do Jerozolimy: Szukając Jezusa (2018).

 

Przyjaciół zainteresowanych zobaczeniem kolekcji prosimy o kontakt mailowy pod adresem: friends@fundacjakatarzynykozyry.pl

KONTAKT:

Fundacja Katarzyny Kozyry

ul. Bukowa 12

02-708 Warszawa

foundation@katarzynakozyra.pl

 

ING Bank Śląski:

[przelew w PLN] PL 77 1050 1025 1000 0090 9627 8172

[przelew w EUR] PL 20 1050 1025 1000 0090 8001 1522

W tytule przelewu proszę wpisać: Friends, program wsparcia Fundacji Katarzyny Kozyry

 

ING Bank Śląski S.A.

ul. Sokolska 34 40-086 Katowice

KATALOG FRIENDS, 2019: